לוח memo

לוח מגנט וגיר

לרשום פתקים לפני יציאה מהבית