סלסלת עיתונים מחוטי מתכת

סלסלה מלבנית לאחסון עיתונים וניירות