לוח מגנטי

recycled-metal memo board.

Black board for use of chalk and magnets.

מידה 90/60 ס"מ