ארונית עץ וברזל מנוקב

 ארונית ברזל מנוקב לאחסון ניירת או כיחידה למדפסת  וסורק משרדי