שולחן קטן ממתכת

כוביות מתכת לצד או מתחת לשולחן כתיבה כמשטח נוסף לפריטי משרד