מנורת בקבוק

 מנורה עתיקה עם בסיס בקבוק ואהיל פשתן